Jak przekonuje Łukasik nie ma już o możliwości zawarcia w tej chwili ubezpieczenia od ujemnych skutków przezimowania. - Ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowania może zostać zawarte najpóźniej do 30 listopada w roku, w którym nastąpił wysiew roślin ozimych - dodaje przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

- Ubezpieczeniu nie mogą podlegać tzw. zboża „przewódkowe". Przedmiotem ubezpieczenia w ryzyku ujemnych skutków przezimowania mogą być wyłącznie zboża ozime lub rzepak ozimy. Zboża „przewódkowe", to zboża odmian jarych, których wysiew może nastąpić jesienią, jak i wiosną - dodaje Łukasik.

Jeden z Czytelników zasugerował nam, że firmy ubezpieczeniowe czasami w umowach zastrzegają sobie fakt, że nie zwrócą pieniędzy za straty mrozowy odmian roślin, które nie są rekomendowane na danym terenie - z Listy Zalecanych Odmian. - Concordia Polska TUW obecnie nie stosuje wyłączeń odpowiedzialności za szkody w uprawach zbóż spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania, jeżeli dana odmiana nie znalazła się na liście odmian zalecanych w danym regionie - podkreśla Paulina Łukasik.