Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, linia kredytowa ZC służy do finansowania zobowiązań cywilnoprawnych, które powstały między sierpniem 2014 r. i kwietniem 2016 r. Chodzi o zaległości powstałe w związku z produkcją mleka, świń lub owoców i warzyw.

Wcześniej agencja uruchomiła tą samą linię kredytową w bankach zrzeszonych w grupie SGB Bank S.A. oraz w BGŻ BNP Paribas S.A.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł na gospodarstwo lub dział specjalny produkcji rolnej, nie może też przekroczyć kwoty zobowiązań. Jeśli dany rolnik otrzymał wcześniej nieoprocentowaną pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, te 5 mln kredytu zostanie pomniejszone o wysokość pożyczki.

Oprocentowanie wynosi 2,5 proc., ale przez pierwsze dwa lata kredytobiorca spłaca 1 proc,, a resztę reguluje ARiMR.  Kredytobiorca nie musi mieć wkładu własnego. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 8 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

>>> Czytaj też: SGB wypłaci kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych