Polisa obejmuje zwrot kosztów uboju zarażonego stada. Co więcej rolnicy będą otrzymywali pieniądze na poniesione koszty do momentu uruchomienia produkcji.

W Chorwacji działa blisko ponad 10 wielkopowierzchniowych ferm trzody i ponad 100 mniejszych. Z powodu pomoru, tylko w zeszłym roku ubito blisko 14 tysięcy świń. Straty z tego tytułu wyniosły prawie 2 miliony dolarów. Polisy zaoferował właścicielom ferm największy, krajowy ubezpieczyciel. Mają one chronić gospodarstwa przed stratami w razie wystąpienia epidemii. Firma jest gotowa podpisywać umowy nawet z tymi rolnikami, których stada są w strefie zagrożonej wystąpieniem choroby.

Źródło: Agrobiznes