Ministerstwo Rolnictwa przekazało do uzgodnień międzyresortowych i społecznych projekt zmian w ubezpieczeniach.

Według ministerstwa, przy zastosowaniu pakietów rolnikom łatwiej będzie zawrzeć umowę na ubezpieczenie od tych ryzyk, których dotąd unikały zakłady ubezpieczeniowe.

Obecnie umowy ubezpieczenia zawierane przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń mogą obejmować wszystkie ryzyka wymienione w ustawie lub wybrane przez producenta rolnego – podało MRiRW w uzasadnieniu projektu. - W związku z powyższym w praktyce występują sytuacje, że zakłady ubezpieczeń odmawiają  zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyk, które mogłyby powodować znaczne skutki finansowe dla tych zakładów ze względu na częstotliwość i rozmiar ich występowania na danym obszarze kraju. W celu umożliwienia producentom rolnym zawarcia umów ubezpieczenia również od takich ryzyk (np. powodzi czy suszy) proponuje się zrezygnowanie w ustawie z zawierania umów ubezpieczeń od poszczególnych ryzyk na rzecz polis obejmujących pakiet wszystkich ryzyk określonych w ustawie lub pakiet co najmniej trzech ryzyk najczęściej występujących w gospodarstwie rolnym. Zatem polisa ubezpieczenia obejmować będzie swoim zakresem wszystkie ryzyka dotyczące ubezpieczanej uprawy lub ubezpieczanego zwierzęcia gospodarczego lub pakiety zawierające co najmniej trzy ryzyka.

Pakiety będą tańsze – to wynika natomiast z wyliczenia kosztów projektu: Wprowadzenie nowych rozwiązań spowoduje zmniejszenie przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych tych upraw rolnych, które obecnie nie są objęte dopłatami (ustalanych obecnie przez zakłady ubezpieczeń w wysokości 10– 12 proc. sumy ubezpieczenia) oraz w związku z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ubezpieczeń pakietowych i rozszerzeniem reasekuracji z budżetu państwa odszkodowań wypłacanych producentom rolnym.