To o ponad 60 procent więcej zlikwidowanych szkód w 2011 roku w porównaniu do roku 2010. Rekordowa ilość szkód miała miejsce w rolnictwie na skutek złego przezimowania upraw oraz przymrozków, jakie nastąpiły w pierwszych dniach maja.
- Mimo rekordowej ilości szkód w 2011 wszystkie zostały zlikwidowane. Dla porównania w roku 2010 było ich 25 tysięcy – mówi Piotr Adamczyk, dyrektor Biura Likwidacji Szkód Concordia Ubezpieczenia.

Najwięcej zgłoszeń miało miejsce w marcu oraz maju. W wyniku złego przezimowania straty w rzepaku w wielu województwach sięgały od 50 do 70 procent. Przymrozki wiosenne między 3 a 5 maja, kiedy temperatura spadła przy gruncie do minus 7 stopni, spowodowały kolejne straty. - Kumulacja szkód była bardzo duża. Wypłat jednorazowych z ubezpieczeń upraw powyżej 100 000 złotych dokonaliśmy 265, w tym parę powyżej jednego miliona – dodaje P. Adamczyk.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zawarł z czterema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2012 r. umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.