Rolnicy i podmioty branży rolno spożywczej mogą korzystać z kredytów preferencyjnych m.in. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych; na zakup gruntów rolnych; na zakup nieruchomości rolnych; na wznowienie produkcji również tam gdzie szkody powstały w związku z klęskami żywiołowymi.

Podstawą do udzielenia przez ARiMR pomocy ze środków krajowych po 30 kwietnia 2007 r., w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia tego roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514). Rozporządzenie to dostosowuje polskie przepisy dotyczące pomocy krajowej do unijnych regulacji. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie przez ARiMR pomocy krajowej na nowych warunkach, bez konieczności przeprowadzenia czasochłonnej procedury notyfikacyjnej programów pomocowych w Komisji Europejskiej.

Preferencyjne kredyty udzielane będą w ramach dziewięciu linii kredytowych. Maksymalny okres kredytowania przez bank w zależności od linii kredytowej wynosi od 4 do 20 lat. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Poziom dopłat z Agencji, a zarazem oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę zależy od linii kredytowej. Przy obecnej wysokości stopy redyskontowej oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi od 1,69 proc. do 3,38 proc. w skali roku.

Źródło: Agrobiznes