Zdarzeń uznanych za wypadki w tym okresie było 17 283.

Wydano 12 734 decyzji przyznających świadczenia i 6920 decyzji odmownych. Były 52 śmiertelne wypadki.

Najczęstszą przyczyną wypadków był upadek osób (6550), pochwycenie lub uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (1611), uderzenie, przygniecenie lub pogryzienie przez zwierzęta (1481), upadek przedmiotów (1025).

Jeśli chodzi o strukturę wydatków z funduszu składkowego, to zasiłki chorobowe pochłonęły jego większość – 70 proc., jednorazowe odszkodowania powypadkowe to 10,5 proc. wydatków, zasiłki macierzyńskie stanowiły 19,5 proc.