Rolnicy, którzy skredytowali zakup maszyn rolniczych, szczególnie tych używanych, korzystają najczęściej  z kredytów oferowanych przez Idea Bank oraz EFL grupy Credit Agricole.

Sprawdziliśmy, jakie rozwiązane związane z odroczeniem spłat rat przygotowały te dwa banki dla rolników, którzy korzystają z usługi produktów kredytowych obu tych instytucji finansowych.

Zanim zaprezentujemy te rozwiązania należy wyjaśnić, czym różnią się wakacje kredytowe oferowane przez różne banki w naszym kraju oraz jakie znaczenie ma wielkość rat kapitałowych i odsetkowych w zaciąganych kredytach.

Wakacje kredytowe, wakacjom kredytowym nierówne

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, z czego składa się rata zaciągnięta na poczet między innymi zakupu maszyn rolniczych. Każda rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Rolnik np. kredytujący zakup ciągnika w wysokości 200 000 zł, w miesięcznej racie kapitałowej spłaca tę kwotę, którą zaciągnął na poczet zakupu tego ciągnika. Czyli de facto, opłacana co miesiąc rata kapitałowa w wysokości np. 1500 zł pomniejsza kwotę 200 000 zł właśnie o te 1500 zł.

Należy pamiętać też, że banki, udzielając kredytów. muszą też na nich zarabiać. Dlatego też każdy kredytobiorca, w tym rolnik oprócz raty kapitałowej, spłaca miesięczną ratę odsetkową, która np. może wynosić 500 zł. Jest to miesięczna opłata za to, że bank pożyczył nam kwotę 200.000 zł na dany okres kredytowy.

To rozróżnienie ma ogromne znaczenie w przypadku "wakacji kredytowych", a fachowo nazywanych karencją (odroczeniem) spłat raty. Dlaczego? Otóż w zależności od rodzaju banku inaczej wyglądają te wakacje kredytowe z punktu widzenia klienta.

Niektóre banki proponują w ramach takich wakacji, to że rolnik przez określony czas (zazwyczaj jest to okres 3 lub 6 miesięcy) nie będzie spłacał wyłącznie raty kapitałowej. Jednak takie wakacje kredytowe nie zwalniają go z opłaty raty odsetkowej od kredytu. Co oznacza, że w opisywanym przez nas przypadku rolnik np. zamiast 2 tys. zł (1500 zł  rata kapitałowa+ 500 zł rata odsetkowa) będzie płacił ratkę odsetkową w wysokości 500 zł. Kwota 500 zł miesięcznie jest więc sporym wydatkiem dla rolnika, który może mieć do spłacenia przecież jeszcze inne kredyty.

Pamiętajmy, że po np. 3 miesiącach takiej karencji rolnik wraca do spłaty całej raty kredytu, zaś bank wtedy przesuwa (wydłuża spłatę) całego kredytu o 3 miesiące. Czyli harmonogram spłaty i okres kredytu wydłuża się o 3 miesiące.

Jednak, niektóre banki wprowadzają rozwiązanie polegające na tym, że w ramach wakacji kredytowych czyli np. w przeciągu 3 miesięcy nie płacimy ani raty kapitałowej, ani odsetkowej. Harmonogram spłaty kredytu nie wydłuża się w tej sytuacji, zaś kwota odroczonych rat kapitałowych i odsetkowych np. z 3 miesięcy (w tym wypadku, 2 tys. zł x 3 = 6 tys. zł) jest rozkładana na cały okres kredytowania może to być np. 4 lata, ale też może wynosić 6 jeżeli jesteśmy w końcowym etapie spłaty.  Takie wakacji kredytowe mocno budżetu gospodarstwa rolnego nie nadwątlą, jak w przypadku, gdy rolnik musi spłacać w ramach wakacji "tylko" raty odsetkowe w przypadku, jeżeli mamy jeszcze kilka lat do spłaty. Jednak każda następna rata kredytu po wakacjach kredytowych będzie powiększona o te nasze przykładowe 6 tys zł rozłożone na kolejne poszczególne raty.

Ogromne znaczenie ma też rodzaj rat (malejące lub równe), w jakich rolnik spłaca kredyt. Szczególnie w przypadku wakacji kredytowych.

Rata, racie nierówna

Każdy kredytobiorca może spłacać raty (kapitałową i odsetkową) w systemie równym i malejącym. Raty równe oznaczają, że co miesiąc raty kapitałowe i odsetkowe są naliczane w takiej samej kwocie przez cały okres kredytowania. Czyli, jak w podanym przez nas wyżej przykładzie, rolnik spłaca co miesiąc 2 tys. zł (1500 zł rata kapitałowa + 500 zł odsetkowa = 2000 zł).

Jednak rozłożenie rat kapitałowych i odsetkowych wygląda zupełnie inaczej w przypadku rat malejących. Raty malejące są tak rozłożone, że w początkowej fazie spłacania rata odsetkowa wynosi więcej niż rata kapitałowa np. (500 zł rata kapitałowa + 1500 zł odsetkowa = 2000 zł). W miarę upływu czasu spłacania rat, rata kapitałowa jest coraz większa, zaś rata odsetkowa maleje i pod koniec spłaty kredytu rozłożenie tych rat może wyglądać np. tak 1750 rata kapitałowa + 250 zł rata odsetkowa = 2000 zł. Rolnik przez cały okres kredytowania spłaca taką samą ratę 2 tys. zł.

Jednak jeżeli chce w początkowej okresie spłaty kredytu wziąć wakacje kredytowe, może spotkać go spora niespodzianka, w szczególności jeśli będzie musiał spłacać "tylko" odsetki. 

Jeżeli wybrał on spłatę w odsetkach malejących i zdecydował się na wakacje kredytowe w początkowej fazie kredytu to miesięcznie będzie musiał płacić 1750 zł. Co jest ogromnym obciążeniem jego budżetu. Zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądać, jeżeli zdecyduje się na wakacje kredytowe pod koniec spłaty kredytu.

Wtedy okaże się, że w ramach wakacji kredytowych 1 miesiąc odroczenia spłaty przy ratach malejących będą go kosztować "tylko" 250 zł.  Pamiętajmy, że w przypadku rat równych wakacje kredytowe (jeżeli bank będzie tego wymagać) przy obowiązkowym spłacaniu rat odsetkowych, na początku i końcu okresu kredytowania, będą wynosić tyle samo czyli 500 zł (w oparciu o nasz przykład). 

Dlatego rolnik przez decyzją o zaciągnięciu kredytu musi sprawdzić czy przy wakacjach kredytowych bank będzie od niego wymagał spłaty raty odsetkowej, czy nie.  Jeżeli wakacje kredytowe zakładają spłatę odsetek, rolnik musi mieć świadomość i sprawdzić, jak wielka jest rata odsetkowa i czy będzie w stanie udźwignąć jej spłatę. A może jego bank oferuje wakacje kredytowe bez konieczności spłat odsetek?

Sprawdźmy zatem, co oferują Idea Bank oraz EFL Credit Agricole, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe w czasach pandemii.

Wakacje kredytowe w Idea Bank

Jak podało nam biuro prasowe Idea Bank:

- Wszyscy klienci spłacający raty kredytu wobec Idea Banku, mogą składać wnioski o wakacje kredytowe trwające do 6 miesięcy. Proponowane rozwiązanie dotyczy rat kapitałowych. Bank pracuje nad innymi rozwiązaniami dla Klientów. O ich ewentualnym wprowadzeniu będziemy informowali odrębnie. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: www.ideabank.pl/covid19

Jak sprawdziliśmy na tej stronie, klienci banku Idea Bank mogą odroczyć spłatę tylko rat kapitałowych na okres od 1 do 6 miesięcy. Oznacza to, że w okresie wakacji kredytowych klienci tego banku będą płacić niższą ratę, a właściwie wyłącznie ratę odsetkową. Po okresie karencji rata wróci do poziomu sprzed karencji.

W przypadku kredytów wyłącznie z ratą kapitałową (Kredyty Fair) w okresie wakacji kredytowych  rata tego kredytu będzie obniżona o 80%, po okresie karencji będzie niższa od aktualnej. Czyli klient będzie musiał cały czas spłacać 20% raty w okresie wakacji kredytowych. Jednak rata po okresie karencji się obniży do końca czasu spłacania kredytu.

Jak czytamy dalej, ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami Banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty. Czyli nie zalegają ze spłatami. Propozycja nie obejmuje "Pożyczki bezzwrotnej" i kart kredytowych.

A więc klienci Idea Banku, w tym rolnicy będą musieli spłacać w okresie karencji miesięczną ratę pomniejszoną o ratę kapitałową lub w przypadku Kredytu Fair, rata na czas wakacji kredytowych będzie obniżona o 80%, ale ciągle trzeba będzie ją miesięcznie płacić.

A co proponuje EFL grupy Credit Agricole?

Wakacje kredytowe w EFL

Klienci z branży Agro z uwagi na specyfikę prowadzonego biznesu mają możliwość korzystania z leasingu lub pożyczki w EFL Grupy Credit Agricole. Co przygotowało EFL dla rolników korzystających z oferty leasingowej?

- Tym którzy mają zawartą umowę leasingową proponujemy  usługę Leasingu Swobodnego, która pozwala na dopasowanie płatności do bieżącej płynności finansowej firmy. Leasing Swobodny pozwala na samodzielne, bezpieczne i bez wychodzenia z domu zarządzanie umową leasingową, zmieniając wysokość raty leasingowej w celu dopasowania jej do bieżącej płynności finansowej firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. W związku z pandemią koronawirusa, wielu z nich ma z taką do czynienia dziś. Klient za pośrednictwem edytora harmonogramu na stronie internetowej – Portalu KlientEFL, lub wersji mobilnej portalu, może zarządzać harmonogramem spłat nie opuszczając siedziby firmy. W ramach Leasingu Swobodnego klient może w ciągu 6 miesięcy dokonywać do 6 zmian przyszłych rat – obniżając wysokość miesięcznego czynszu o połowę lub nawet do 3 czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 zł - podkreśla Wojciech Przybył, członek Zarządu EFL.

Usługa ta dostępna jest dla nowych i obecnych klientów. Wystarczy zalogować się na Portal KlientEFL i wybrać opcję „Zmień wysokość raty”. Klienci, którzy nie wybrali opcji Leasingu Swobodnego przy zawarciu umowy, mogą poprzez Portal dokonać aktywacji i skorzystać z usługi.

- Ilość i zakres możliwych zmian oceni nasz system, by bezpiecznie, np. nie powodując zbyt dużego obciążenia klienta na koniec umowy, rozłożyć wybrane raty na pozostałe miesiące bez zmiany terminu umowy. Przygotowaną samodzielnie symulację zatwierdza się SMSem. Na najbliższy czas EFL odstąpił od pobierania dodatkowych opłat za te zmiany - dodaje Wojciech Przybył, członek Zarządu EFL - Każdy wpływający do nas wniosek Klienta rozpatrywany jest indywidualnie. Podlega każdorazowo wewnętrznej i niezależnej weryfikacji dokonanej przez uprawnione jednostki organizacyjne EFL. Na podstawie tych analiz podejmujemy decyzje.

 A jak wyglądają wakacje kredytowe w przypadku gdy rolnik zaciągnął pożyczkę w EFL?

- Klientom korzystającym w Grupie EFL wyłącznie z pożyczki, proponujemy odroczenie płatności na okres 3 miesięcy. Dotyczy to zarówno spłaty kapitału jak i odsetek. Nie ma znaczenia czy finansowany jest nowy czy używany sprzęt .Podobnie jak w przypadku leasingu każdy wniosek  rozpatrujemy indywidualnie. Oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację i podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby w jak najszerszym zakresie zminimalizować skutki pandemii dla naszych klientów i partnerów biznesowych - dodaje Wojciech Przybył, członek Zarządu EFL.

Porównanie wakacji kredytowych w Idea Bank i EFL

Jak widzimy w Idea Banku możemy odroczyć tylko spłatę rat kapitałowych na okres od 1 do 6 miesięcy. Rolnicy, który zdecydowali się na skorzystanie z produktów w Idea Bank ciągle będą musieli spłacać odsetki lub 20% raty kapitałowej Kredytu Fair w czasie trwania wakacji kredytowych, ale później ich rata się nieznacznie obniży.

W przypadku EFL jeżeli chodzi o ofertę leasingową klient może w ciągu 6 miesięcy dokonywać do 6 zmian przyszłych rat – obniżając wysokość miesięcznego czynszu o połowę lub nawet do 3 czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 zł. 

W przypadku pożyczki w EFL rolnicy mogą liczyć na odroczenie płatności na okres tylko 3 miesięcy , ale dotyczy to zarówno spłaty kapitału, jak i odsetek.  Czyli ich budżet nie będzie obciążany dodatkowymi opłatami kredytowymi przez 3 miesiące.