Waloryzacją ma być objętych 1,15 mln emerytów i rencistów. Dla osób otrzymujących minimalną ustawową emeryturę ustawa zakłada podwyżki o 70 zł, czyli do kwoty 1100 złotych brutto. Ma to być najniższa emerytura/renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Dotychczas kwota ta wynosiła 1030 zł. Z kolei w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przewidziana jest podwyżka o ponad 50 złotych, do kwoty 825 złotych.

Przypominamy, że podwyżka przysługuje tylko tym osobom, które udokumentowały staż pracy ale nie uzbierały odpowiednich składek. Dla kobiet ten okres wynosi 20 lat, dla mężczyzn 25 lat. Waloryzacja nie obejmie zatem 313 tys. emerytów, którzy nadal będą otrzymywać minimalne świadczenia.

Od 1 marca 2019 r. wzrastają również kwoty świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent. Obecnie będą one wynosiły:

·      dodatek pielęgnacyjny – 222 zł 01 gr,

·      dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333 zł 02 gr,

·      dodatek kombatancki – 222 zł 01 gr,

·      dodatek za tajne nauczanie – 222 zł 01 gr,

·      dodatek kompensacyjny – 33 zł 30 gr,

·      dodatek dla sieroty zupełnej – 417 zł 27 gr,

·      ryczałt energetyczny – 171 zł 41 gr,

·      świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – max 222 zł 01 gr,

·       świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 222 zł 01 gr.

Już wkrótce do każdego emeryta i rencisty KRUS prześle decyzję o nowej kwocie emerytury lub renty.