Taki wniosek płynie ze stanowiska KRIR w sprawie niwelowania przez Rząd RP skutków wystąpienia klęsk żywiołowych, które przyjęto w trakcie ostatniego w tej kadencji posiedzenia, które odbyło się 27 maja 2019 r. w Parzniewie.

W dokumencie tym samorządowcy dowodzą m.in., że problem rozwiązań dotyczących niwelowania skutków klęsk żywiołowych w Polsce, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich w warunkach okresowych niedoborów wody lub nadmiarów - nadal nie został kompleksowo rozwiązany.

Tymczasem rolnicy od paru lat borykają się z problemem suszy czy ulewnych deszczów, którego nie rekompensuje rolnikom nawet specjalna pomoc z budżetu państwa. Problemem wciąż pozostaje również brak możliwości ubezpieczenia upraw rolnych.

Gośćmi samorządowców na ostatnim posiedzeniu byli: minister rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Paweł Ciećko, z-ca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Tomasz Nowakowski, z-ca prezesa KRUS – Krzysztof Maciej Retyk, Główny Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka, oraz dyrektorzy departamentów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.