Banki współpracujące z Agencją udzieliły w I półroczu br. ponad 7,6 tys. kredytów w łącznej wysokości ok. 1,5 mld zł. W sierpniu kwota udzielonych kredytów inwestycyjnych przekroczyła 2,04 mld zł, a liczba udzielonych kredytów przekroczyła 10 tys., co oznacza, że według stanu na koniec sierpnia br. w dyspozycji banków pozostawał limit akcji kredytowej wynoszący ok. 960 mln zł. Z kolei zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdań banków, według stanu na dzień 30 września br. banki udzieliły ponad 11,9 tys. kredytów w łącznej wysokości ok. 2,5 mld zł – informuje ARiMR.

Nie ma jeszcze danych dotyczących kredytów przyznanych w październiku, banki prześlą je w końcu listopada.