Komisja finansów zaproponowała kolejne cięcia wydatków, m.in. objęła nimi Kancelarię Prezydenta (o 7 mln zł., przeznaczając te pieniądze na Narodowy Program Rewitalizacji Łazienek Królewskich w Warszawie). Zaproponowano też ograniczenie wydatków, łącznie na ponad 50 mln zł., Sądu Najwyższego, NSA, RPO, KRRiT, IPN. Zaoszczędzone środki mają trafić do Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2012 r.

Projekt budżetu dopuszcza deficyt w wysokości 35 mld zł. Wydatki mają wynieść nie więcej niż 328,7 mld zł, dochody 293,7 mld zł. Dochody podatkowe mają być wyższe o 7 proc. niż zaplanowano na 2011 r. i wyniosą 264,8 mld zł. Przewiduje zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej i waloryzację od marca br. świadczeń emerytalno-rentowych o 4,8 proc. We wrześniu 2012 r. podwyżkę w wysokości 3,8 proc. dostaną nauczyciele. Rząd założył, przyjmując projekt, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec 2012 r. sięgnie 12,3 proc.