Farmer:  Jakie będą wymierne korzyści dla polskiego rolnika z wprowadzenia tej Strategii?

- Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:  Mam nadzieję, że korzyścią  będzie jeszcze większa świadomość naszych rolników, a w konsekwencji jeszcze mniejsza liczba wypadków i chorób zawodowych na wsi. Bardzo zależałoby mi na zerowej śmiertelności. W tej chwili to jest kilkadziesiąt wypadków śmiertelnych rocznie. Były rejony, np. województwa śląskiego, gdzie faktycznie wypadków śmiertelnych było zero. Dla mnie to byłoby dużym postępem, gdybyśmy jeszcze bardziej ograniczyli liczbę wypadków śmiertelnych związanych z rolnictwem w całej Polsce.

- Według danych KRUS liczby wypadków w rolnictwie z roku na rok spada. Po co więc jeszcze „Wizja Zero”?

- Wizja Zero to może hasło, czy slogan, ale to nie jest do końca dla nas nowa rzecz, bo działamy na rzecz prewencji i rehabilitacji. Bardzo często jest tak, że nie potrzeba środków finansowych, żeby poprawić jakość życia i jakość bezpieczeństwa . Wizja Zero to „dobrostan”. Myślę, że może trochę niedostrzegany. Można skupić się na tej działalności, na tej części życia, bo przecież zdrowie psychiczne, stres, organizacja pracy - to są też działania które mogą poprawić jakość bezpieczeństwa pracy i ten „dobrostan”, czyli szeroko rozumiane zadowolenie z życia.

Czy Wizja Zero kierowana jest głównie do młodych rolników i ich dzieci?

- Strategię chcemy kierować do wszystkich. Mamy konkurs plastyczny dla młodych, myślę, że te dzieciaki mogą być ambasadorami bezpiecznej pracy w rolnictwie, ponieważ miałam przyjemność zobaczyć te prace. Było ich prawie 50 tysięcy. Naprawdę wizja dzieciaków jest bardzo ciekawa. Także oni mogą swoim rodzicom podpowiadać czego nie powinno się robić w gospodarstwie . Dla dorosłych mamy konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i to, co dziś zainaugurowaliśmy, czyli konkurs dla młodzieży na film – jak młodzież na wsi widzi „Wizję Zero”. Mam nadzieję, że tych pomysłów będzie jeszcze więcej.

Wizja Zero wiąże się z dodatkowymi kosztami dla rolnika?

- Oczywiście, że nie, ale działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wsi może być dużo więcej . Może ktoś zechce pójść krok dalej. Może ktoś będzie mógł zainwestować w bezpieczniejsze maszyny w swoim gospodarstwie. W tej chwili mamy ubezpieczenie dla dzieci. Z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych od kilku już lat ubezpieczamy dzieci do 15 roku życia. Te dzieciaki objęliśmy ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. To jest bardzo szeroki zakres ubezpieczenia. Trudno nam na ten moment określić jak rolnik zechce pójść daleko w miarę swoich środków. Na wszystkie sugestie i podpowiedzi jak większych bezpieczeństwo na wsi jesteśmy otwarci.

„Wizja Zero” to światowa strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym, wdrażana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku, a od 2007 roku, prowadzi w jego ramach, Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. KRUS przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero w 2018 r. – tym samym stała się jej oficjalnym Partnerem.