Na posiedzeniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski, wręczył akty powołania 25 członkom Rady Rolników na trzyletnią kadencję (2020-2022).

Przewodniczącą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została wybrana Elżbieta Miziołek.

W posiedzeniu, na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestniczyli również przewodniczący i prezesi społeczno-zawodowych organizacji rolników i związków zawodowych rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników na lata 2020-2022 w złączniku.