Pierwszą pulę uruchomiono 3 lutego 2020 r., pieniędzy wystarczyło na kilka godzin.

Więcej:  Kiedy nowe środki na kredyty klęskowe?

Wczoraj po godzinie 16.20 agencja odpowiedziała na nasze pytanie, zadane 3 lutego, o kolejną transzę. Czy tym razem pieniądze jeszcze są dostępne? Tego już nie dodano.

Jak podano natomiast, z pierwszej puli, uruchomionej 3 lutego, „W chwili obecnej banki współpracujące zarezerwowały całą pulę środków na kredyty klęskowe. Dostępne są natomiast środki na kredyty inwestycyjne.”

Natomiast 7 lutego 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom dodatkową pulę środków na 2020 r. na limity akcji kredytowej oraz na limity dopłaty do oprocentowania kredytów.

Jak wyliczono, łączna pula środków na kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z) wyniesie:

- limit akcji kredytowej w wysokości 150 mln zł (czyli 25 mln zł więcej, jak po 1. transzy),

- środki w kwocie 1,3 mln zł (0,5 mln więcej, jak po 1. transzy) na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Natomiast na kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02) obecnie:

- limit akcji kredytowej jest w wysokości 250 mln zł (było po 1. transzy 83 mln),

- środki w kwocie 5,4 mln zł (po 1. transzy było 1,8 mln zł) na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Zatem druga pula dla kredytów klęskowych to 167 mln zł jako limit kredytów i 3,6 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

Jak przypomina agencja, o kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.