Jak poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Dróździel, Agencja, która przejęła w 2003 r. zobowiązania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, zwróciła się do banków o przekazanie informacji o dłużnikach.

Banki te mają zweryfikować dane o zadłużeniu do końca czerwca tego roku.

Fundusz utworzono w czerwcu 1992 r. w celu wykupu ze środków budżetowych długów rolników od banków komercyjnych. Wcześniej doszło do gwałtownego wzrostu oprocentowania kredytów bankowych.

Zgodnie z przepisami, Fundusz dokonywał wykupu 80-84 proc. długu, zaś pozostała część miała być umorzona przez banki. W latach 1992- 1993 zawarto 21 tys. 119 umów z bankami.

ARiMR miała jednak trudności z odzyskiwaniem wierzytelności przejętych od Funduszu. W 2003 r. uchwalono przepisy, które dawały możliwość całkowitego lub częściowego umorzenia zadłużenia, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty. Umorzenie długu powyżej 15 tys. zł wymaga zgody ministra finansów.

Według Dróździela, od 2003 roku do końca kwietnia 2007 r. do Agencji wpłynęło 2 tys. 45 wniosków o oddłużenie. W tym okresie umorzono zadłużenie na 152 mln zł.

Podczas posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa Sebastian Filipek-Kaźmierczak powiedział, że w resorcie trwają prace nad rozwiązaniem tej kwestii. Gdyby jednak potrzebna była pomoc finansowa dla zadłużonych rolników ze strony resortu rolnictwa, trzeba ją będzie notyfikować w Komisji Europejskiej. Pomoc bez notyfikacji jest możliwa jedynie jako tzw. pomoc de minimis, na którą można przeznaczyć 3 tys. euro na 3 lata.

Źródło: PAP