Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 9 grudnia 2011 r., ogłoszonego na podstawie art. 8 ust. 4 z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), w I kwartale 2012 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  wyniesie od jednej osoby 42,00 zł.