W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze.

W pierwotnej wersji projektu założono, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu - czyli bez konieczności składania wniosku - wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.).

Czternasta emerytura w sierpniu

Rząd wprowadził do projektu autopoprawkę, w której zaproponowano przesunięcie terminu pierwszej płatności czternastej emerytury na ostatni termin wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS, przypadający w sierpniu. To oznacza, że czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

Jak wskazał wiceminister Szwed, przesunięcie terminu wynika z konieczności dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS do przeprowadzenia wypłat. - A więc te osoby, które zawsze otrzymywały świadczenie na końcu, teraz otrzymają je na początku - powiedział Szwed.

W związku z wprowadzeniem autopoprawki czternastą emeryturę uzyskają również osoby, które nabędą świadczenia do 24 sierpnia 2022 r.

Chcemy, żeby projekt w sprawie czternastej emerytury był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu - dodał wiceszef MRiPS.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 25-26 maja.

Zgodnie z projektem świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Według szacunków ministerstwa w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób. Koszt wypłaty czternastek wyniesie około 11,4 mld zł.