W 2011 r. odszkodowania wypłacone z tytułu ryzyka ujemnych skutków przezimowania wyniosły 160,64 mln zł, a z przymrozków wiosennych – 137,25 mln zł, przy objęciu ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk ponad 3 mln ha upraw rolnych, co daje w sumie kwotę 297,89 mln zł.

Natomiast od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły producentom rolnym odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne w kwocie 583 mln zł.