Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2011 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (wynoszącej 728,18 zł), tj. 73,00 zł. Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2011 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 - 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 87,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
 - 24 proc, emerytury podstawowej, tj. 175,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
 - 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 262,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
    - 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.