Państwo dalej będzie opłacało składkę za rolników o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach do 6 hektarów. Rolnicy na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów, będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 hektarów, całą składkę, czyli ok. 36 złotych miesięcznie.

To tyle samo ile z własnych środków opłacają prowadzący działalność gospodarczą. W następnym kroku składka będzie płacona na tych samych zasadach co w systemie powszechnym, łącznie z możliwością odliczenia jej części od podatku.

- Ponieważ rolnictwo też jest działalnością gospodarczą, od 2013 dla gospodarstw rolnych rząd rozpocznie wprowadzanie rachunkowości, a następnie opodatkowania dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo rozszerzając te zasady na mniejsze. Podatek od dochodów dla gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego. Stosowanie rachunkowości rolnej jest rozważane na poziomie UE w powiązaniu z dopłatami dla rolników w przyszłości, a zatem będziemy na to dobrze przygotowani - mówił premier.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona zostanie od lutego 2012 roku składka zdrowotna dla rolników. Jako rozwiązanie przejściowe, zostanie ona zróżnicowana kryterium wielkości gospodarstwa.