Wcześniej, tj. do 30 września 2019 r., zaliczka ustalana była w kwocie równej 18 proc. świadczenia emerytalno-rentowego uzyskanego w danym miesiącu minus 46,33 zł.

Dzięki obniżeniu stawki podatkowej z 18 proc. do 17 proc. najniższa emerytura/renta rolnicza (1.100 zł brutto) wzrasta z 935 zł netto do 943 zł netto. Zatem emeryt/rencista otrzymujący najniższe świadczenie zyska 8 zł miesięcznie.

Realna stawka w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego emeryta/rencisty będzie wynosiła 17,75% (stawka 18 proc. za 9 miesięcy i stawka 17 proc. za 3 miesiące 2019 r.).

Na wniosek emeryta/rencisty, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z emerytur i rent rolniczych uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r., zamiast stawki 17 proc. KRUS może zastosować stawkę 17,75 proc.