Jak informuje KRIR, „1 marca 2018 r. na wniosek Warmińsko-Mazurskiej oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o pomoc dla rolników, którzy nie dokonali zbioru ziemiopłodów w 2017 r., poprzez uruchomienie kredytów preferencyjnych z niskim (1%) oprocentowaniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Wniosek jest motywowany trudną sytuacją rolników, którzy w związku z niesprzyjającymi  warunkami atmosferycznymi, nie mieli możliwości zebrania zasianych zbóż, wykonania niezbędnych prac polowych, czy zasiania zbóż ozimych”.

Tego samego dnia, zarząd „przekazując pismo Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o niestosowanie sankcji wobec rolników, którzy z przyczyn niezależnych od nich, nie spełnili w terminie wymogów  wynikających z utrzymania obszarów proekologicznych, programu rolnośrodowiskowego i rolnośrodowiskowo-klimatycznego.  W związku z niesprzyjającymi  warunkami atmosferycznymi, rolnicy ci nie mieli możliwości wykonania obligatoryjnych zabiegów, które warunkują spełnienie wymogów określonych w poszczególnych programach".

Ponadto, przekazując wniosek Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby Rolniczej w Opolu, „Zarząd KRIR zwrócił się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w przedmiocie zmiany stawki zwrotu oraz górnego limitu zwrotu podatku akcyzowego”.

28 lutego w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezes KRIR Wiktor Szmulewicz mówił:

- Większość rzeczy, które tutaj były przedstawione przez resort, są z nami konsultowane, a nawet mam odwagę powiedzieć, że są z nami uzgadniane. Problemy na wsi będą zawsze - stwierdził prezes, wskazując na  kolejne możliwe zagrożenia, bo każdy sezon przynosi nowe wyzwania: to susza, to deszcze, to mrozy.

Więcej: Jurgiel: Nie można powiedzieć, że nie zatrzymaliśmy ASF