Według izb rolniczych, drogi te zostały w ostatnim czasie zmodernizowano przy udziale nie tylko środków Lasów Państwowych, ale również funduszy unijnych. Powinny więc służyć nie tylko leśnikom i strażakom, ale i mieszkańcom okolicznych wsi, w tym również rolnikom.

„Obecnie te drogi nie są dostępne dla okolicznych mieszkańców, ponieważ przy wjazdach są zamontowane szlabany, a także obowiązują zakazy wjazdu. Wykorzystanie środków publicznych i budowa dróg przeznaczonych tylko dla służb leśnych i straży pożarnej wydaje się nieefektywne dla lokalnej społeczności” - argumentuje KRIR w piśmie przesłanym do resortu środowiska. Rolniczy samorząd uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, by z dróg tych korzystali np. rolnicy, by skrócić czas dojazdu do pól i nie blokować maszynami ruchliwych dróg publicznych. Według autorów wniosku, za takim rozwiązaniem przemawiają zarówno możliwe do osiągnięcia przez mieszkańców wsi oszczędności, jak i pozytywne efekty dla środowiska.

Postulat otwarcia leśnych dróg padł na X Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 27 listopada 2017r. Z wnioskiem do ministra Jana Szyszko KRiR zwrócił się 19 grudnia br. Na odpowiedź resortu musimy więc zaczekać.