Zarząd KRiR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rolniczy samorząd domaga się, by uprawnieniami w zakresie postępowań dotyczących wymiany i scalania gruntów rolnych obdarzyć również prywatne firmy.

Jak argumentuje KRiR, obecnie procedury związane z tymi operacjami zbytnio się ślimaczą, przez co zniechęcają rolników. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, iż sprawy te grzęzną w długich kolejkach w Wojewódzkich Biurach Geodezyjnych, które dziś jako jedyne organy dysponują uprawnieniami w tych kwestiach. Dopuszczenie geodetów działających na własny rachunek z pewnością przyspieszyło by procesy scaleniowe na wsiach z pożytkiem dla rolników i rolnictwa – przekonują izby rolnicze.