Realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu obecnej kadencji, zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska z zapytaniem, co dzieje się z zapowiedzianą ustawą dotyczącą finansowania organizacji pozarządowych.
„Mając na uwadze podjętą przez resort środowiska w 2020 r. inicjatywę legislacyjną dotyczącą utworzenia publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, Zarząd KRIR zwrócił się również z pytaniem, czy toczą się i na jakim są etapie prace nad tworzeniem ww. rejestru oraz poprosił o przekazanie całościowych informacji, jeżeli są one dostępne resortowi nt. źródeł finansowania organizacji ekologicznych” – czytamy w komunikacie KRIR.

Wprowadzenie obowiązku ujawniania przez organizacje pozarządowe informacji o wsparciu otrzymanym z zagranicy zapowiedzieli na wspólnej konferencji prasowej w sierpniu 2020r. minister środowiska Michał Woś i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Projekt ustawy miał zakładać m.in. uruchomienie publicznego wykazu organizacji pozarządowych finansowanych przez podmioty zagraniczne, do którego wgląd miałby każdy obywatel.

Rejestr ten prowadzić miało Ministerstwo Sprawiedliwości, a miał on zawierać informacje o źródle dofinansowania, pochodzących z zagranicy kwotach, ich przeznaczeniu i sposobie wydatkowania. Zapowiadano, że każda organizacja pozarządowa, która otrzyma wsparcie z zagranicy, będzie zobowiązana zgłosić to do ministerstwa w ciagu14 dni. Dopiero po złożeniu takiego wniosku mogłaby korzystać z przekazanych pieniędzy. Finansowane z zagranicy organizacje musiałyby też ujawniać ten fakt na swoich stronach internetowych i rozpowszechnianych dokumentach. Organizacja finansowane w ponad 30 procentach ze środków zagranicznych nie mogłyby wspierać partii politycznych, komitetów wyborczych czy obywatelskich inicjatyw legislacyjnych.

O inicjatywie ministrów Wosia i Ziobry słuch jednak szybko zaginął...