Jest pełna informacja KRIR o nowych organach KRIR, wybranych wczoraj.

Jak poinformowano, „29 lipca 2015 r. w Warszawie miało miejsce I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Prezesem KRIR V kadencji ponownie został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast nowym Wiceprezesem został Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Mirosław Borowski, a Członkami Zarządu KRIR: Stanisław Bartman – Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Julian Sierpiński – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Robert Nowak – Delegat Śląskiej Izby Rolniczej. Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KRIR oraz powołano Komisję Budżetową KRIR.”

Dodajmy, że wszyscy nowi członkowie KRIR są od lat obecni w strukturach wojewódzkich izb, albo w zarządzie KRIR.

Zarząd jest organem wykonawczym izby, wybierany jest spośród członków jej walnego zgromadzenia. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i trzej członkowie. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego walnego zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do czasu wyboru nowego zarządu.

Jak wynika z informacji podanej przez KRIR, nowy-stary zarząd jednak może zaskoczyć: podano, że „po wyborczej części posiedzenia, przyjęto wnioski zgłoszone przez członków KRIR m.in. o wprowadzenie dopłat de minimis w wysokości 1000 zł do każdego 1 ha porzeczki.”

Tymczasem MRiRW najpierw informowało, że dopłata może wynieść 800 zł, potem ograniczyło ją już tylko do 600 zł, aby dojść wczoraj do kwoty ubiegłorocznej, czyli 410 zł, i to za cenę likwidacji 1/3 plantacji porzeczek na okres co najmniej 5 lat.

"Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że obecna sytuacja producentów jest wręcz tragiczna, a cena oscylująca w granicach 30-40 gr za jeden kilogram porzeczki nie rekompensuje kosztów zbioru. Propozycja Rządu dotycząca dopłaty 600 zł pokryje koszty zbioru, ale nie pokryje kosztów produkcji. Dopłata postulowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych ma na celu zapobieganie likwidowaniu plantacji" - podała KRIR, a nam pozostaje czekać na efekt tego pierwszego wystąpienia nowej KRIR w interesie rolników.

 

Prezesami KRIR byli:

I kadencja: 1997 – 1999 Józef Waligóra
1999 (reforma adm.) – 2003 Józef Waligóra
II kadencja: 2003 – 2005 Jan Krzysztof Ardanowski
2005-2007 p.o. Prezesa Wiktor Szmulewicz
III kadencja: 2007-2011 Wiktor Szmulewicz
IV kadencja: 2011-2015 Wiktor Szmulewicz
V kadencja: 2015 - Wiktor Szmulewicz