W wniosku z 13 kwietnia br. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań, które otwierałyby rolnikom dostęp do preferencyjnych kredytów, np. według zasad zastosowanych w 2016 r. Zabezpieczeniem dla spłaty zobowiązań mogłyby być przyznane płatności bezpośrednie.

Jak argumentuje izba, obecna sytuacja spowodowana pandemia koronawirusa jest dla wielu gospodarstw dużo poważniejsza niż w 2016 r., gdyż spadła sprzedaż produktów rolnych z powodu zamknięcia stołówek szkolnych, barów, restauracji, bazarów i innych miejsc, gdzie rolnicy sprzedawali swoje plony. „Sprzedaż najczęściej kupowanej żywności prowadzona jest obecnie w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie warzywa i owoce w większości pochodzą z importu. Sytuacja ekonomiczna polskich rolników powoduje często brak płynności finansowej. Okres wiosenny to wzmożone wydatki związane z odtworzeniem produkcji, wprowadzenie proponowanego rozwiązania mogłoby zmniejszyć ryzyko utraty płynności finansowej przez wiele gospodarstw rolnych” – czytamy w stanowisku KRIR.

Rozwiązaniem, które zminimalizowałoby zgubny wpływ pandemii, byłaby możliwość pozyskania środków w formie preferencyjnego kredytu na zakup materiału siewnego oraz środków ochrony roślin niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji rolnej. Zabezpieczeniem kredytu mogłyby być dopłaty bezpośrednie, które są najbardziej pewnym i stabilnym dochodem rolników – argumentują izby. Jak przypominają samorządowcy, w trudnym dla rolników 2016 r. została uruchomiona linia kredytowa dla producentów rolnych, którzy oczekiwali na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r. Można było ubiegać się o nieoprocentowany kredyt na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji. Do 30 czerwca 2016 r. banki mogły udzielać tego rodzaju kredytów rolnikom. Obecna sytuacja rolników jest trudniejsza niż ta w 2016 r.

Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zarząd KRIR zwrócił się również do Ministerstwa Rolnictwa o objęcie wsparciem covidowym rolników, utrzymujących się z upraw w tunelach. PIR przytacza przykład rolników prowadzących dział specjalny produkcji rolnej tj. uprawa ziół i warzyw w tunelach ogrodniczych, których odbiorcami były jedynie restauracje i hotele. Z powodu ich zamknięcia, rolnicy od kilku miesięcy nie uzyskują żadnego dochodu. Z przyczyn formalnych rolnik taki nie może jednak skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd, mimo ponoszonych strat.