Obecnie przeprowadzenie uboju gospodarczego może dokonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.

Uboju świń, owiec, kóz w gospodarstwach dokonują wyłącznie osoby posiadające  kwalifikacje do: unieruchamiania, ogłuszania, wykrwawiania lub uśmiercania zwierząt bez wykrwawiania. Osoby te ponadto muszą spełnić następujące kryteria:

1.   ukończenie 18 lat;

2.   wykształcenie, co najmniej zasadnicze zawodowe;

3.   odbycie szkolenia teoretycznego oraz trzymiesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

Według KRIR, przepisy ww. rozporządzenia są trudne do realizacji w praktyce, gdyż jest bardzo mało osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, a firmy dokonywujące uboju nie chcą przyjmować praktykantów. Ubój na potrzeby własne to tradycja, a wprowadzone przepisy prowadzą do utrudnień dla rolników zwłaszcza dla prowadzących małe gospodarstwa rodzinne.

W związku z powyższym, Zarząd Krajowej Rady Izb na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się o skrócenie wymaganego czasu praktyki i uznanie osób, które wcześniej przeprowadzały ubój gospodarczy, a obecnie nie posiadają wymaganych  kwalifikacji za osoby uprawnione do jego przeprowadzania.