Jak już na naszych łamach informowaliśmy, na stanowisku prezesa oraz wiceprezesa zarządu KRIR zmiany nie nastąpiły. Prezesem KRIR został ponownie Wiktor Szmulewicz – prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast wiceprezesem Mirosław Borowski - delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

W składzie Zarządu KRIR znaleźli się ponadto: prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki, Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby Rolniczej (wybrany ponownie), oraz po raz pierwszy kobieta – Jolanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Nazwisko Juliana Sierpińskiego, byłego prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na liście członków zarządu nie figuruje, więc za pomyłkę przepraszamy. Podczas posiedzenia wybrano również członków komisji rewizyjnej oraz powołano komisję budżetową KRIR.

Jak oficjalnie podaje KRIR, w skład VI kadencji KRIR weszło 15 nowych członków: ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej prezes Stanisław Stanik oraz delegat Janusz Bąk, z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej delegat Tomasz Zakrzewski, z Podlaskiej Izby Rolniczej delegat Piotr Stocki, z Mazowieckiej Izby Rolniczej delegat Hanna Chodkowska, z Wielkopolskiej Izby Rolniczej delegat Jolanta Nawrocka, z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego delegat Jerzy Wróbel, z Izby Rolniczej w Opolu prezes Marek Froelich, z Pomorskiej Izby Rolniczej prezes Wiesław Burzyński oraz delegat Rafał Mładanowicz, z Lubelskiej Izby Rolniczej prezes Gustaw Jędrejek oraz delegat Grzegorz Pszczoła, z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej prezes Andrzej Karbowy oraz delegat Stanisław Baliński, a także z Podkarpackiej Izby Rolniczej delegat Jerzy Jakubiec.