Od 1 lipca 2023 r. byli sołtysi i sołtyski mogą składać wnioski o przyznanie dodatku emerytalnego, który wynosi 300 zł miesięcznie.

Ile sołtysowego już wypłacono?

- Ile do 1 września br. złożono wniosków o przyznanie takiego świadczenia, ile wniosków odrzucono (jakie były najczęstsze przyczyny), ile wniosków rozpatrzono pozytywnie i tym samym przyznano świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa? Ilu osobom już wypłacono takie świadczenie? - redakcja farmer.pl zapytała rzecznika prasowego KRUS.

- Do 4 września 2023 r. wpłynęło 32 707 wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Pozytywnie załatwionych zostało 27 659 wniosków - poinformowała w odpowiedzi Teresa O’Neill, rzecznik prasowy KRUS.

Jak zaznaczyła też, osobom uprawnionym Kasa wydała decyzje przyznające i podjęła wypłatę świadczenia.

- Decyzje odmawiające prawa do tego świadczenia wydano w 2 198 sprawach. Głównymi przyczynami odmów było pełnienie funkcji sołtysa przez okres krótszy niż 8 lat oraz pełnienie tej funkcji tylko na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) - podkreśliła Teresa O’Neill.

Niewykluczona zmiana przepisów o sołtysowym

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zapowiada, że będzie starało się o nowelizację przepisów o sołtysowym. Również Związek Gmin Wiejskich ubiega się o ich zmianę. W ich ocenie tych środowisk, obecnie obowiązujące prawo niesłusznie wyklucza wiele byłych sołtysów lub sołtysek z ubiegania się o omawiane świadczenie.