Wnioski w ramach "modernizacji" można składać do 19 sierpnia br., w obszarach obejmujących: produkcję prosiąt, produkcji mleka krowiego, bydła mięsnego, inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji oraz inwestycji w nawadnianie gospodarstw rolnych.

Jednym z kryteriów, które brane jest pod uwagę przy ubieganiu się o pomoc na inwestycje w obszarach A,B,C,D jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa. W naborze może brać też udział grupa rolników, tak by minimalna wielkość ekonomiczna ich gospodarstw wynosiła 15 tys. euro.

W przypadku inwestycji w nawadnianie w gospodarstwie nie ma kryterium wielkości ekonomicznej gospodarstwa czy też zobowiązania do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie. Wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubiegającego się o taką pomoc miało powierzchnię co najmniej 1 ha.