W rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP przedstawiciel ZGWRP zaznaczył, że gminy wiejskie „czekają zwarte i gotowe na środki unijne”. Wskazał jednak na szereg problemów, które mogą utrudnić samorządom z obszarami wiejskimi pozyskiwanie funduszy z perspektywy 2021-2027.

Jego zdaniem barierą może być m.in. dostępność funduszy dla obszarów wiejskich.

- My projekty mamy gotowe, jesteśmy zwarci jeśli chodzi o filozofię. Problem polega trochę na demarkacji środków rozwojowych regionalnych dla obszarów wiejskich. Dzieje się tak dlatego, w obecnej perspektywie finansowej (…) polityka europejska przeniosła pieniądze na rozwój obszarów wiejskich z II filara WPR do różnego rodzaju funduszy krajowych i regionalnych. Dlatego też od myślenia o zrównoważonym rozwoju i tym zastąpieniu w łonie poszczególnych sejmików będziemy upatrywać w możliwości rozwojowych obszarów wiejskich – powiedział Świętalski.

Coraz mniej płatników podatku PIT

Według niego część gmin będzie mieć problemy z absorpcją środków unijnych.

- Czy chcemy, czy nie, jesteśmy obecnie w postępującym kryzysie finansów publicznych, szczególnie jeśli chodzi o małe samorządy, zwłaszcza te z obszarami wiejskimi (w obszarach wsi starzejącej się, jak również z problemami demograficznymi). I tutaj na skutek różnych rozwiązań, także polityki fiskalnej, coraz mniej mamy płatników podatku PIT i równocześnie mamy inne relacje przychodowe do budżetów – wskazał przedstawiciel ZGWRP.

Przyznał, że ubytki w dochodach są co prawda uzupełniane przez rządowe fundusze na inwestycje lokalne, ale jak zaznaczył, „jest to trochę zachwianie pozycji ustrojowej samorządów, które mają coraz mniej środków własnych, a coraz więcej środków znaczonych, które mogą wydawać tylko na konkretne przedsięwzięcia”.

Jego zdaniem jest to istotne, bo żeby aplikować o środki UE samodzielnie trzeba mieć pieniądze na wkład własny.

- Wydaje się, że ten wkład własny w zakresie kosztów kwalifikowalnych będzie podobny jak dotychczas, a więc trzeba będzie mieć minimum 50 proc. własnych środków, żeby sięgnąć po drugie 50 proc. z funduszy UE – zauważył Świętalski.

Myślenie prorozwojowe

Jego zdaniem w samorządach przeważa jednak myślenie prorozwojowe, dlatego gminy wiejskie mimo tych trudności nie będą rezygnować z funduszy europejskich.

Ja wiem, że nasze samorządy są bardzo odpowiedzialne, obracają każdą złotówkę kilka razy zanim ją wydadzą i w związku z tym będą podejmowane bardzo rozsądne decyzje odnośnie wykorzystania tych środków - podsumował.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP / PAP Media Room