Na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela przyjechał dziś do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rozmowy robocze komisarz ds. rolnych – członek Komisji Europejskiej Phil Hogan.

Kryzys na unijnych rynkach rolnych przedłuża się – mówili politycy dziś podczas wspólnej konferencji.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbędzie się w poniedziałek 14 marca br. zostaną przedstawione wstępne propozycje pomocy, zebrano ok. 100 propozycji podjęcia różnych działań w tym zakresie, zgłoszonych przez państwa członkowskie – poinformował minister Krzysztof Jurgiel.

- Mamy pewne trudności na rynku mleka i rynku wieprzowiny. W poniedziałek będziemy rozmawiać o pomocy producentom – potwierdził unijny komisarz Phil Hogan.

Krzysztof Jurgiel zapowiedział też dążenie do uzyskania unijnej zgody na częstsze niż dokonywane raz w roku zmiany w PROW. To zmiany dostosowawcze, są potrzebne na bieżąco w miarę zmian sytuacji – argumentował. Jak wskazał, UE stoi przed wieloma zagrożeniami: malejący wzrost gospodarczy, sposób reagowania na zagrożenia, sprawa Wielkiej Brytanii i Francji będą miały wpływ na WPR po 2020 roku. Jak podkreślił minister, Polska  nie otrzymała w wyniku negocjacji zapowiadanych 3 mld euro pomnożonych przez 7 lat. Problemy te będą poruszane podczas przeglądu WPR . Istotne dla Polski jest szukanie instrumentów wsparcia dla małych i średnich gospodarstw. Prowadzone są prace nad „Paktem dla obszarów wiejskich”.

Komisarz Phil Hogan zapowiedział wsparcie dla polskich inicjatyw.

- Jeśli chodzi o alokację dla Polski w kolejnych sześciu latach dla rolnictwa, to kwota na dopłaty bezpośrednie jest znaczna i wpłynie też na rozwój obszarów wiejskich – stwierdził. Jak dodał „Pakt dla obszarów wiejskich” będzie tu pomocny. – Polski eksport rolny zwiększył się pięciokrotnie od czasu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku. W związku z tym wiemy, że sektor rolny przyczynia się w znacznym stopniu do rozwoju Polski, stanowi 3,5 proc. PKB.

Zapowiedział działania doraźne:

- Mamy dodatkowe programy, które mają wspomóc unijne rolnictwo po wprowadzeniu embarga rosyjskiego, o wartości 5,5 mld euro. Będziemy również kontynuować rozmowy w sprawie wsparcia młodych rolników i małych gospodarstw.

Jak zapowiedział, unia skupi się na prowadzeniu badań dotyczących rozwoju, z myślą o mniejszych producentach, aby pomóc im zachować żywotność ekonomiczną w tych trudnych warunkach.

– Polska będzie obecna w tych rozmowach i będziemy się zastanawiać, jak poprawić sytuację rolnika w rozwijającej się gospodarce. Jeśli chodzi o przegląd WPR-u, to oczywiście pojawią się naciski, odnoszące się do kierunków, ale w najbliższych latach zdecydowanie będziemy chcieli wspierać producentów, będziemy starać się zapewnić, że standard ich życia pozostanie na właściwym poziomie i że wkład rolnictwa w gospodarkę będzie nadal wysoki – deklarował komisarz.

Hogan stwierdził też, że to od państw zależy, czy podejmą decyzję o zapłaceniu kar za przekroczenie kwoty mlecznej.