Dotychczas taką rolę pełniła FAPA, taki stan potrwa jeszcze do końca tego roku.

Zmiana jest efektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020. Ta nowelizacja weszła w życie 9 maja 2017 r.

Więcej: Sejm: Komisja za projektem ustawy o krajowej sieci obszarów wiejskich

Teraz minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wcześniej przygotowane uregulowanie ma umożliwić CDR przygotowanie się do nowych zadań.

Wybierając CDR w Brwinowie ministerstwo kierowało się posiadaniem przez jednostkę odpowiednich zasobów kadrowych i organizacyjnych, zapewniających realizację zadań. Wskazano również na „doświadczenie w zakresie działalności analityczno-badawczej, popularyzatorskiej, informacyjnej we wdrażaniu programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również we współpracy międzynarodowej”.

CDR podlega MRiRW. Powierzenie CDR nowych zadań jest – jak podano w uzasadnieniu – zgodne „z polityką tego ministra, zmierzającą do konsolidacji zadań związanych z rozwojem wsi i rolnictwa wokół jednostek mu podległych”.

Dotychczas CDR pełni rolę jednostki koordynującej realizację zadań KSOW, wykonywanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Więcej: Daj się złapać w sieć innowacji