„Prawie 100 proc.” to jednak nie wszyscy – procent gospodarstw z zaliczkami w tym przedziale wielkości wyliczono na 99,3.

Zaliczki trafiły też do 99,1 proc. gospodarstw z przedziału 15,01-30 ha.

W gronie otrzymujących zaliczki było też prawie 99 proc. gospodarstw z grupy 1-5 ha, 5,01-10 ha i 30,01-50 ha.

Na 96,9 wyliczono procent gospodarstw z zaliczkami w grupie 50,01-100,00 ha.

Wśród większych gospodarstw jest już tylko gorzej: spośród gospodarstw o wielkości 100,01-300,00 ha zaliczki trafiły do 95,4%, a z przekraczających 300 ha – zaledwie do 91,7 proc.

W sumie procent gospodarstw, dla których wypłacono zaliczki, to 98,8.

Wypłacono blisko 9,7 mld zł, co stanowi 65,3% obowiązującej koperty finansowej, zaliczki trafiły do ok. 1,3 mln rolników. Odebrało je 1 322 880 gospodarstw spośród 1 339 005 wnioskujących o dopłaty.

W ubiegłym roku zaliczki mogły wynosić 70 proc. należności – tak jak w tym roku.

Więcej o zaliczkach dopłat:

Zaliczki dopłat bezpośrednich już wkrótce

Czy są pieniądze na zaliczki dopłat?