Dane wyjaśniające, ile osób, z jakim wykształceniem i za jakie wynagrodzenie pracuje w inspekcji weterynaryjnej przedstawił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, odpowiadając na interpelację posłów z Klubu Kukiz’15.

Posłowie wskazali, że „od kilku lat utrzymuje się spadek zatrudnienia w całej Inspekcji Weterynaryjnej. W 2014 roku zatrudnienie zostało zmniejszone o ok. 0,8% w stosunku do 2013 roku. Przy czym liczba lekarzy weterynarii spadła wówczas o ok. 1,5%. Z kolei w porównaniu do roku 2011 ogólny spadek zatrudnienia wyniósł 3,4%, a w grupie lekarzy weterynarii 5%. W 2015 w Inspekcji Weterynaryjnej zatrudnionych było 5901 osób z czego 2249 stanowili lekarze weterynarii.”

Z danych przedstawionych przez ministra wynika, że stan zatrudnienia jeszcze obniżył się w 2016 r.

Jak podał minister, ogółem inspekcja weterynaryjna zatrudniała na koniec 2016 roku 5755 osób, z czego 2172 to lekarze weterynarii.

Średnie zarobki pracowników IW w roku 2016 wynosiły od 5276,80 zł brutto (w GIW) do 3067,05 zł (w powiatowych inspektoratach).

Wynagrodzenie brutto lekarzy weterynarii to natomiast średnio od 5886,96 zł (w GIW) do 4705,88 zł (w powiatowych inspektoratach).

Szczegóły w załączniku pochodzącym z odpowiedzi na interpelację.