Zaliczki będą wypłacane tylko 30 dni, niemożliwe jest więc zakończenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zadeklarowanych we wniosku powierzchni działek rolnych – takie jest uzasadnienie tego projektu. Wobec tego zaliczki mogą być wypłacone wyłącznie tym rolnikom, którzy zadeklarowali do płatności powierzchnie zgodne ze stanem faktycznym, co zostało potwierdzone w toku weryfikacji wniosków z danymi zawartymi w systemie identyfikacji działek rolnych prowadzonym przez ARiMR.

Część kryteriów kwalifikowalności i wymogów wzajemnej zgodności jest weryfikowana do końca roku składania wniosków, więc z płatności zaliczkowych mogą skorzystać tylko rolnicy niewytypowani do kontroli na miejscu – dodano.

W ocenie skutków regulacji przyjęto, że realizacja zaliczek dopłat w 2015 r. spowoduje wydatek z budżetu państwa w wysokości 953,51 mln euro – kwota ta to maksymalna wysokość środków przeznaczonych na zaliczki w przypadku ich realizacji dla wszystkich rolników ubiegających się o wsparcie.