Wczoraj podaliśmy informację o tym, że MRiRW wciąż analizuje cele i możliwości konsolidacji podmiotów sektora spożywczego.

Więcej: Konsolidacja sektora spożywczego i rolnego w gestii MRiRW

Jak informuje natomiast Krajowy Związek Plantatorów  Buraka Cukrowego, w kwestii prywatyzacji KSC SA „stanowisko plantatorów  jest niezmienne - Rząd RP powinien realizować cel ustawy i  doprowadzić, w terminie możliwie najkrótszym, do skutecznej sprzedaży  udziałów wyłącznie uprawnionym – plantatorom i pracownikom KSC S.A.

Dobór metod i sposobu przeprowadzenia tego procesu powinien być  ukierunkowany na skuteczną sprzedaż akcji, zgodnie z intencją  ustawodawcy.

Naszym zdaniem integracja pionowa zapewnia strategiczną  niezależność, lepszą pozycję konkurencyjną, mniejszą niepewność, a tym  samym większe możliwości inwestycyjne. Brak połączenia kapitałowego w  Polsce pomiędzy plantatorami i przemysłem może mieć negatywny wpływ na  zrównoważony rozwój przemysłu w naszym kraju.

Musimy pamiętać, że  obecnie 2/3 cukru produkowanego w EU wytwarzają firmy, których  większościowymi udziałowcami są plantatorzy buraków. Jest to kierunek,  który już bardzo dawno temu został wyznaczony przez największych  graczy na europejskim rynku cukru.

Jeżeli plantatorzy są częścią  systemu to mogą czerpać z niego korzyści. Dobitnie pokazuje to  przykład spółdzielni Royal COSUN z Holandii, która jest własnością  wyłącznie plantatorów buraka cukrowego. Bardzo dobra pozycja rynkowa  oraz sprawne zarządzanie to odpowiedź na zmiany rynkowe. Dzięki temu  plantatorzy w kampanii 2017/18 r. otrzymali najwyższą w UE cenę za buraki - 45,62  euro za tonę!”

Tymczasem polskim plantatorom w ubiegłym roku proponowano 17 euro za tonę.

Więcej: PSL: Umowy kontraktacyjne na buraki cukrowe muszą być godne

W tym roku trwają już spotkania plantatorów z cukrowniami, ale KZPBC nie informuje o szczegółach.

Więcej o prywatyzacji KSC:

Prywatyzacja KSC wciąż możliwa