W połowie września Sejm uchwalił tzw. ustawę antykorupcyjną przygotowaną przez koło Kukiz'15. Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić bardzo surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy. Ustawę poparł PiS w ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami.

Do Sejmu trafiły też kolejne projekty, które wspólnie złożyli przedstawiciele obu ugrupowań, a które dotyczą rolników oraz wyrównania emerytur dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Jeden z projektów dotyczy uregulowania prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w soboty i niedziele na wyznaczonych przez gminy miejscach. Drugi z projektów rolnych ma umożliwić rolnikom prowadzenia usług w gospodarstwach bez konieczności odralniania. W Sejmie jest też projekt ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Kukiz w środę w Radiu Wrocław wyraził przekonanie, że tzw. pakiet ustaw rolnych proponowany przez jego ugrupowanie będzie procedowany w parlamencie już w październiku i listopadzie. "Mówię o takim pakiecie ustaw rolnych; poseł Jarosław Sachajko mógłby wiele o tym powiedzieć. Choć takie drobiazgi, to do końca nie są, bo w najbliższym czasie ma być uchwalone umożliwienie uprawy konopi przemysłowych bez konieczności uzyskiwania jakiś tam specjalnych pozwoleń" - podkreślił Kukiz.

Jak dodał projekty te są już procedowane w Sejmie.

"Najważniejsza z tych małych ustaw, małych z mojej perspektywy, bo mnie przede wszystkim interesują te ustrojowe, to jest ustawa, której pierwsze czytanie już się odbyło. Chodzi o grupę około 30 tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych, które niepełnosprawność nabyły przed ukończeniem 18. roku życia. Te osoby, ci opiekunowie w latach 90. korzystając z rozporządzenia, zrezygnowali z zasiłku na rzecz tego niepełnosprawnego, który wynosił wtedy chyba około 300 złotych, czy około 500 zł i przeszli na emeryturę. Wysokość emerytury została do dziś około 1000 złotych, natomiast zasiłek to są dwa tysiące. No i ten opiekun pobiera tylko emeryturę, rezygnując z zasiłku, czyli dostaje dwa razy mniej, niż powinien" - powiedział Kukiz.

Pytany, czy wierzy, że przyjęta już ustawa antykorupcyjna faktycznie wejdzie w życie za dwa lata, odparł, że gdy prezydent Andrzej Duda ją podpisze, to raczej tak się stanie.