• W ocenie rolników odwiedzających biura powiatowe Izby Rolniczej wprowadzenie takich uwarunkowań jest nie do zaakceptowania i jest po prostu krzywdzące.
  • Ruszyli oni do banków w przekonaniu, że będą mogli skorzystać z „wakacji kredytowych”. Rozczarowali się.
  • Wg nich zostali bardzo źle potraktowani przez rząd. Chcą podobnego wsparcia, jak prowadzący działalność gospodarczą.
  • Zdzisław Łuba, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej napisał w imieniu podlaskich rolników  pismo w tej sprawie do Magdaleny Rzeczkowskiej, minister finansów.

W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która reguluje m.in. wsparcie dla osób spłacających kredyty hipoteczne na mieszkania, w związku ze wzrostem stóp procentowych dając możliwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”, można nazwać skandalem, że nie objęła ona rolników, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne np. na budynki gospodarskie i zakup ziemi i mają kłopoty w ich spłacie. W naszej ocenie rolnicy nie powinni być dyskredytowani, lecz traktowani podobnie jak podmioty objęte tą ustawą, która umożliwia wnioskowanie o „wakacje kredytowe”.

– Rolnicy należący do Podlaskiej Izby Rolniczej, odczuwający bezpośrednio bardzo złą sytuację w rolnictwie, występują z apelem do minister finansów o objęcie ustawą „wakacje kredytowe” oraz objęciem „tarczami” wszystkich rolników prowadzących gospodarstwa rolne – poinformował Zdzisław Łuba, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej.

Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w rolnictwie, rolnicy zauważają, że liczne apele  kierowane z ich strony nie są brane pod uwagę przez rządzących.

„Obecna zła koniunktura, ciągły wzrost stup procentowych bezpośrednio wpływają na drastyczną wysokość rat kredytów. Zastosowana pomoc innym kredytobiorcom należy się także rolnikom, którzy bezustannie zmagają się z wysokimi kosztami produkcji, a wynagrodzenie za ich produkty praktycznie pozostaje daleko od jakichkolwiek oczekiwań i zapowiedzi, jakie składano rolnikom podczas dwóch ostatnich kampanii wyborczych” – czytamy w piśmie, które do Magdaleny Rzeczkowskiej, minister finansów skierował Zdzisław Łuba.

Rolnicy zrzeszeni w Podlaskiej Izbie Rolniczej apelują o pilną zmianę ustawy o „wakacjach kredytowych”, co pozwoliłaby na zawieszenie spłat rat kredytowych dla rolników, którzy z uwagi na znaczny ich wzrost mają poważne problemy w spłacaniu kredytów hipotecznych zaciągniętych nie tylko na budowę domu czy zakup mieszkania, lecz także na zakup ziemi oraz postawienie różnego typu budynków gospodarczych związanych bezpośrednio z prowadzoną produkcją.

Ponadto rolnicy apelują, aby traktowano ich na równi z prowadzącymi działalność gospodarczą, więc w ślad za tym prowadzący gospodarstwa rolne borykające się z problemami w tak trudnych czasach powinni zostać objęci w pełni tarczami antyinflacyjnymi.

– Odstąpienie od zawartych postulatów w niniejszym apelu zaprowadzi gospodarstwa rolne na skraj bankructwa, zrujnuje dorobek wielu pokoleń i pozbawi rodziny rolników środków na ich podstawowe utrzymanie. Rolnicy skupieni przy Podlaskiej Izbie Rolniczej się na to nie godzą – poinformował Łuba, hodowca bydła z Podlasia.