Terminem operacyjnym kursu wymiany wobec minimalnej ceny buraków cukrowych jest dzień 1 października, a kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca. Mówi o tym Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem kurs wymiany ustalony jest przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym i stanowi średni kurs z miesiąca września. W kampanii 2016/17 kurs stosowany dla ceny minimalnej buraków wynosi 4,3207zł/euro.

Cena minimalna buraków o standardowej zawartości cukru 16 proc. to 26,29 euro/t. W przeliczeniu na polski złoty po kursie 4,3207 zł/euro, cena minimalna buraków wynosi 113,59 zł/t.