Plan Junckera w ciągu 3 lat daje do dyspozycji całej UE instrumenty finansowe warte 315 mld euro. Pierwsze instrumenty preferencyjnego finansowania zwrotnego w ramach tego planu mają być wkrótce wdrożone w Polsce. Ich wartość to 964 mln zł.

Nową ofertę instrumentów finansowych, jako pierwszy 21 grudnia uruchomi Idea Bank S.A. Dzięki gwarancji w ramach programu Cosme bank udostępni 350  mln zł kredytu preferencyjnego dla MŚP. Finansowanie do 600 tys. zł będzie przyznawane na cele inwestycyjne nowopowstałym firmom, czyli działającym nie dłużej niż 18 miesięcy, które nie są w stanie przedstawić w związku z tym pozytywnej historii kredytowej. Prócz tego bank udostępni także 80 mln zł dla innowacyjnych przedsiębiorców w ramach programu Horyzont 2000. Idea Bank S.A. dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) poprawi dostęp do finansowania dla najbardziej ryzykownych klientów, którzy na warunkach rynkowych nie mają szans na otrzymanie kredytu.

Pierwszym polskim pośrednikiem leasingowym w nowych programach UE będzie Raiffeisen Leasing Polska SA. Uruchomi on preferencyjne finansowanie dla sektora MŚP, w euro lub złotówkach, w zakresie 25-150 tys. euro. Wdrożenie rynkowe programu nastąpi za kilka miesięcy, w maju 2016 r., a preferencyjne finansowanie będzie oferowane przez dwa lata. Całkowita wartość portfela Raiffeisen-Leasing pokrytego gwarancją EFI w ramach programu Cosme wynosi 520 mln zł. Dzięki gwarancji Programu Cosme, będzie można finansować inwestycje przedsiębiorstw na atrakcyjniejszych warunkach. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować m.in. zakup pojazdu dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy Dzięki wsparciu UE otrzyma wydłużony okres spłaty czy obniżenie wymagań dotyczących zabezpieczenia i wkładu własnego. Często decyduje to o możliwości finansowania danego przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem biznesowym.

Pośrednictwem finansowym w ramach programu EaSI, w zakresie wsparcia ekonomii społecznej, zostanie Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. Dzięki gwarancji EFI, TISE planuje uruchomienie preferencyjnej oferty pożyczek, o łącznej wartości 34 mln zł, służących tworzeniu oraz finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Polska dołącza do państw, które uruchomiły rynkowo ofertę nowych instrumentów finansowych UE. Dotychczas z łącznie 41 pośredników finansowych z 17 państw UE, ofertę wdrożyła blisko połowa. Większość zamierza uczynić to dopiero od 2016 r. W Polsce, w ramach tworzonej właśnie platformy finansowej UE 2014-2020, w końcu 2015 r., będzie funkcjonować 15 podmiotów: 4 pośredników finansowych i 11 subpośredników finansowych. Większość z nich rozpocznie akcję finansową w 2016 r. Poza tym o status polskich pośredników ubiegają się już kolejne instytucje finansowe. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych inicjuje i wspiera rynek w tym procesie.