- Domagamy się bardziej ambitnego budżetu Unii Europejskiej, dzięki któremu będziemy mogli sprostać obecnym wyzwaniom oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe całego kontynentu europejskiego - zaapelowali liderzy organizacji rolniczych z Copa-Cogeca do wszystkich unijnych szefów państw i rządów, tuż przed ich szczytem, który będzie poświęcony Wieloletnim Ramom Finansowym.

To efekt kolejnego spotkania Prezydencji Copa, jakie w formie video-konferencji poświęcone było w głównej mierze projektowi unijnego budżetu na kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat odbędzie się na szczycie UE w Brukseli już 17-18 lipca. Organizacje skupione w Copa - Cogeca zdecydowały się z tego powodu wysłać list do szefów rządów i państw, w którym zwrócono uwagę na potrzebę odpowiedniego uwzględnienia w unijnych wydatkach potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej. - Mimo pandemii COVID-19 europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze dokładają wszelkich starań, by utrzymać stabilne dostawy bezpiecznej, wysokiej jakości i odżywczej żywności dla obywateli w całej UE, zapewniając tym samym bezpieczeństwo żywnościowe. Wymagało to ciężkiej pracy wzdłuż całego łańcucha dostaw żywności – napisali w liście, który został skierowany także na ręce premiera Mateusza Morawieckiego, Joachim Rukwied przewodniczący Copa oraz Ramón Armengol przewodniczący Cogeca.

Unijne organizacje farmerskie zwróciły uwagę, że epidemia spowodowała, że borykają się z wieloma trudnościami, a program ożywienia unijnej gospodarki musi uwzględnić oczekiwania rolników, tak, aby mogli dalej prowadzić swoją działalność. Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła fakt, że ostatnia propozycja Komisji Europejskiej jest lepsza niż ta zaprezentowana 2018 r. – Ale nie można zapominać, że biorąc pod uwagę ceny z 2018 r., Komisja proponuje niższe wydatki na Wspólną Politykę Rolną. A to oznacza, że będziemy musieli za mniejsze pieniądze poradzić sobie z wychodzeniem ze skutków epidemii koronawirusa oraz przystosować się do nowej unijnej strategii „Od pola do stołu”, która zmusi nas do zmniejszenia produkcji i wprowadzi dodatkowe koszty. To nierealne – komentuje Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz wiceprezydent Copa.

Dlatego szefowie Copa-Cogeca w liście do szefów rządów i państw zwrócili uwagę, że Unia Europejska potrzebuje ambitniejszego budżetu niż ten, który został zaproponowany. - Budżetu, który wymaga większego zaangażowania ze strony państw członkowskich; budżetu, który pozwoli stawić czoła wyzwaniom przed jakimi staje Unia i jej priorytetom; budżetu, który nie osłabi ani nie postawi pod znakiem zapytania obecnych wspólnotowych polityk takich jak WPR. Budżetu, który będzie współmierny do większych wymagań środowiskowych i klimatycznych realizowanych przez rolników. Budżetu, który będzie źródłem nowych funduszy na nowe zobowiązania i ambicje; budżetu, który pozwoli rozwiązać problem podziału między miastem a wsią, zapewniając takie same możliwości dla obszarów wiejskich.– napisali J. Rukwied oraz R. Armengol.

Podczas posiedzenia Prezydencji Copa jej członkowie zwrócili się także do Komisji Europejskiej z wnioskiem, aby 750 mld euro pomocy (program „Next Generation EU”) na odbudowę europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa były uruchomione już od stycznia 2021 r.