Radosław Iwański: Kim jest rolnik według Kodeksu rolnego? Kim będzie po jego wprowadzeniu?

Grzegorz Wojciechowski: Każdy, kto jest wyłącznie ubezpieczony w KRUS, jest rolnikiem. Czasami obserwuję inną sytuację, odwrotną, że rolnictwo jest pewną przykrywką do tego, żeby się można było w KRUS ubezpieczyć. Uważam, że do takich osób trzeba podejść troszeczkę inaczej, bo jeśli np. ktoś prowadzi gospodarstwo przejęte od rodziców i nawet mieszka nie na wsi, tylko w mieście, ale prowadzi to gospodarstwo – bardzo dobrze, że prowadzi – to takie osoby też powinniśmy chronić. Co więcej, jeśli taki rolnik sam uprawia ziemię, sam w tym gospodarstwie pracuje, bo są w nim jakieś maszyny, ale nie jest ubezpieczony w KRUS, to kim on jest? Warto jest też zwrócić uwagę na takie osoby. Natomiast rozwiązania w wielu krajach zmierzają do określenia gospodarstwa rodzinnego. Kraje stanowią, że gospodarstwo rodzinne jest wtedy, gdy ktoś pracuje w nim i jeżeli w tym gospodarstwie co najmniej połowa nakładu pracy jest nakładem pracy rodziny i co najmniej 1/3 czy też 1/4 dochodów (różnie to jest – nawet 1/2 czasami) pochodzi z tego gospodarstwa.

Czy już wiadomo, jak zostaną określone te proporcje?

Czy ministerstwo zdecyduje się na jakieś zmiany? W wielu krajach tych definicji jest kilka, ale ta, która będzie w kodeksie, jest trochę zbieżna z definicją w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. Na przykład w Hiszpanii jest chyba 10 różnych definicji: od rolnika profesjonalnego, poprzez małego rolnika, aż po rolnika rodzinnego. W kodeksie rolnym francuskim są definicje na potrzeby danego rozdziału produkcji czy czasami nawet danej sekcji i w każdej z nich definicja rolnika jest inaczej określona. Są bardzo różne rozwiązania, ale generalnie dotyczą one pracy i dochodu rolniczego, który jest generowany w gospodarstwie.

A jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, to czym będzie, a czym powinno być?

W tej chwili to w zasadzie nie mamy jakiejś definicji. W ogóle nie mamy definicji rolnictwa, tym bardziej gospodarstwa rolnego. One są określane na potrzeby różnych ustaw. W zasadzie działalność rolnicza jest określona wyłącznie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi ona jedynie, co nie jest opodatkowane na zasadzie wyłączenia jako działalność rolnicza (...).

Cały wywiad dostępny po zalogowaniu.