W poniedziałek dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej, w formalnej wersji, co zamknęło proces składania KPO przez Polskę.

"W piątek Rada Ministrów przyjęła ten projekt, został przesłany jeszcze w formie roboczej, a dzisiaj zakończyliśmy już proces składania KPO w Komisji Europejskiej" - mówił rzecznik rządu w poniedziałek po południu. Informował jednocześnie, że 4 maja premier Morawiecki spotka się z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Wojciechowskim w ramach dyskusji o wdrażaniu środków unijnych z nowej perspektywy unijnej i Funduszu Odbudowy, a spotkanie to jest wstępnie zaplanowane rano, około godz. 9.

Jak później poinformował Müller w poniedziałkowym komunikacie "na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi przeznaczymy w ramach KPO ok. 2,3 mld euro". "Fundusze na rolnictwo zostały zwiększone po konsultacjach społecznych, wysłuchaniach publicznych i licznych rozmowach z przedstawicielami różnych organizacji i środowisk - zaznaczył.

Przekazał, że działania poprawiające warunki życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie branży rolno-spożywczej będą dotyczyły m.in.: cyfryzacji produkcji rolnej i tworzenia e-usług w rolnictwie, rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym, budowy systemów oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenach poza aglomeracjami oraz poprawy bezpieczeństwa żywności.

- Ponadto, wiele projektów realizowanych w ramach KPO obejmie również obszary wiejskie. Będą to np. inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji w szkołach, wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych. To także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat trzech, autobusy na terenach ze słabą dostępnością oraz wsparcie firm zaangażowanych w "zielone" projekty - zaznaczył.

Jak przypomniano w komunikacie rzecznika rządu celem Planu Odbudowy dla Europy, którego powstanie unijni liderzy uzgodnili w 2020 r., jest "łagodzenie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię Covid-19". - Jego zasadnicza część - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dysponuje środkami w wysokości 672,5 mld dla całej UE. Dzięki tym funduszom państwa członkowskie będą mogły nie tylko efektywnie przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii, ale również rozpocząć transformację swoich gospodarek, tak, aby mogły rozwijać się w sposób zrównoważony i były bardziej odporne na kryzysy - zaznaczono.

Müller ocenił, że uzyskane zostały "największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju - ok. 770 mld zł". - Skorzystanie z tych pieniędzy - zarówno jeśli chodzi o unijny budżet, jak i KPO - będzie możliwe po ratyfikacji ustawy o zasobach własnych, której projekt Rada Ministrów przyjęła 27 kwietnia 2021 r. Środki z UE pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez Covid-19 - przekazał.

- Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Chodzi np. o termomodernizację szkół, nowe autobusy i tramwaje, obwodnice i ścieżki rowerowe, place zabaw, zapewnienie więcej miejsc w żłobkach czy działania na rzecz czystego powietrza - zapowiedziano w komunikacie.

Jak zapewniono "unijne środki zostaną przeznaczone także na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, m.in. na dopłaty bezpośrednie dla rolników, rozwój przedsiębiorczości, w tym usługi rolnicze i lokalne przetwórstwo, gospodarkę wodno-ściekową, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi czy dobrostan zwierząt". "Pieniądze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich będą pochodzić przede wszystkim z polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027" - zaznaczono.

Sejm ma głosować nad ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub.r. w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii we wtorek. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy. Podział środków jest opisany w Krajowym Planie Odbudowy.