Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. przyjmuje następujące maksymalne sumy ubezpieczenia (dla porównania w nawiasie stawki z 2017, 2016 i z 2015 roku):

dla zbóż - 10 650 zł (16 400 zł; 14 000 zł; 7 000 zł);

dla kukurydzy – 8450 zł (7800 zł; 10 300 zł; 8 800 zł);

dla rzepaku i rzepiku  - 9900 zł (9 950 zł; 10 550 zł; 8 400 zł);

dla chmielu  - 56 050 zł (58 350 zł; 45 500 zł; 42 500 zł);

dla tytoniu - 31 350 zł (31 350 zł; 26 100 zł; 28 400 zł);

dla warzyw gruntowych  - 129 600 zł (192 000zł; 182 400 zł; 172 800 zł);

dla drzew i krzewów owocowych  - 131 500 zł (113 250 zł; 101 500 zł; 82 500 zł);

dla truskawek – 84 500 zł (78 000 zł; 52 000 zł; 43 600 zł);

dla ziemniaków  - 25 000 zł (50 000 zł; 25 300 zł; 29 300 zł);

dla buraków cukrowych  - 9 900 zł (10 800 zł; 11 439 zł; 12 300 zł);

dla strączkowych  - 14 400 zł (15 400 zł; 20 130 zł; 23 000 zł).

 

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla 1 sztuki zwierząt mają w przyszłym roku wynosić:

dla bydła  - 14 000 zł (17 100 zł; 18 000 zł; 17 400 zł);

dla koni – 10 200 zł (9 100 zł; 8 900 zł; 8 900 zł);

dla owiec - 700 zł (870 zł; 900 zł; 900 zł);

dla kóz – 700 zł (870 zł; 800 zł; 800 zł);

dla świń – 1740 zł (1 850 zł; 1 900 zł; 2 100 zł);

dla kur, perlic i przepiórek – 53 zł (53 zł; 53 zł; 53 zł);

dla kaczek – 65 zł (65 zł; 65 zł; 65 zł);

dla gęsi – 250 zł (250 zł; 250 zł; 250 zł);

dla indyków – 133 zł (126 zł; 153 zł; 159 zł);

dla strusi – 1330 zł (1 330 zł; 1 330 zł; 810 zł).

W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. zaplanowano na dopłaty do składek kwotę 852 603 tys. zł.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, maksymalne sumy ubezpieczenia wyliczono na podstawie danych GUS i IERiGŻ za 2016 rok. „Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia” – podano.