Ministerstwo Rolnictwa skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To efekt nieprzeprowadzenia naborów na niektóre poddziałania, uwzględnione w poprzednim planie finansowym podanym w rozporządzeniu z 12 października 2015 r.

I tak w roku 2015 uchyla się limit na pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, a w roku 2016 na poddziałania: pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych.

Skorygowano też niektóre inne limity.

Zadecydowano również o zwiększeniu wydatków na „Modernizację” w obszarze D (maszyny), motywując to koniecznością wywiązania się ze zobowiązań unijnych.

Limit postanowiono zwiększyć o 60 proc. Tym samym jednak nie wystarczy pieniędzy dla wszystkich, którzy złożyli wnioski – wbrew wcześniejszym zapowiedziom wiceministra Ryszarda Zarudzkiego, który podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiadał, że większość rolników prawidłowo wnioskujących o wsparcie na maszyny otrzyma pomoc.

Więcej: Wszyscy dostaną na „Modernizację”

Dotychczasowego limitu wystarczało na ok. 28 proc. zapotrzebowania wynikającego ze złożonych wniosków, zwiększenie limitu ma umożliwić dofinansowanie ok. 45 proc. najlepiej ocenianych wniosków.

O 60 proc. zwiększono też limit na wsparcie inwestycji w przetwarzanie dla naboru z 2015 r.

Dodano przy tym przepis umożliwiający agencji odmowę przyznania pomocy wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy na te dwa poddziałania przekraczają limit środków – w sytuacji, gdy kontraktacja środków w ramach limitu nie zostanie jeszcze zakończona. Ma to umożliwić przygotowanie do kolejnych naborów wniosków w ramach tych poddziałań.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Obecnie trafiło do konsultacji.

Projekt w załączeniu.