Chodzi o piwo z przekroczonym terminem przydatności, które nie zostało sprzedane przez w lokale m.in. z tzw. segmentu HoReCa (hotele, restauracje, catering/cafe), czyli te, które ze względu na wprowadzone z powodu koronawirusa ograniczenia, praktycznie nie prowadzą działalności.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że browary zrzeszone w Polskim Związku Producentów Piwa deklarują pomoc poprzez odbieranie piw przeterminowanych. Jednocześnie Polski Związek Producentów Piwa zawnioskował o możliwość pomniejszenia należnego podatku akcyzowego o kwotę podatku zapłaconego od zwracanych przeterminowanych piw.

Dodano, że nowelizacji rozporządzenia wprowadzono nowy paragraf, który stanowi, że w przypadku zwrotu piwa z zapłaconą akcyzą, które przekroczyło termin przydatności do spożycia, podatnik może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego piwa.

Wyjaśniono, że wprowadzenie możliwości odliczenia podatku akcyzowego również w przypadku zwrotu związanego z przekroczeniem terminu przydatności do spożycia pozwoli lepiej zapobiegać sytuacjom, w których takie piwo mogłoby zostać sprzedane konsumentowi oraz ma pomóc przedsiębiorcom dokonującym obrotu piwem, dotkniętym przepisami dotyczącymi profilaktyki rozprzestrzeniania się koronawirusa.