Jak podano w komunikacie resortu finansów, "szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: dochody: 313,3 mld zł, tj. 63,7 proc., wydatki: 278,6 mld zł, tj. 53,4 proc.". "W okresie styczeń-lipiec 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 35,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2021 r. o ok. 37,2 mld zł" - czytamy.

MF dodało, że "w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 9,9 proc. r/r (tj. ok. 12,0 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 12,5 proc. r/r (tj. ok. 5,0 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 47,2 proc. r/r (tj. ok. 14,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 10,0 proc. r/r (tj. ok. 4,3 mld zł)". "W okresie styczeń-lipiec 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,8 mld zł i było niższe o ok. 2,0 mld zł (tj. 5,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2021 r. W budżecie zanotowano tym samym nadwyżkę w wys. 34,7 mld zł" - przekazało.

W komunikacie wyjaśniono, że "w kolejnych miesiącach wynik budżetu państwa ulegnie zmianie z uwagi na koszty związane z ustawą o dodatku węglowym (ok. 9,5 mld zł z zysku NBP zostanie przeznaczone na finansowanie dodatków węglowych) oraz kosztami projektowanej, uzupełniającej w stosunku do dodatków węglowych, regulacji dotyczącej wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla indywidualnych posiadaczy innych źródeł ciepła, która będzie kosztowała kolejne 10 mld zł". "Te działania jak i kolejne wydatki planowane na ten rok wpłyną na kształtowanie się nadwyżki i deficytu w kolejnych miesiącach" - zaznaczono.